Nesme svetlo

Nesme svetlo

V nedeľu 16.10. sme mali v našom stredisku misijnú akciu spojenú s dňom otvorených dverí.

Kým naše animátorky Peťa a Terezka išli pripravovať veci do kuchyne, Laura, Johanka, Anka a Tinka išli von. Pri bráne sme vítali ľudí v rôznych jazykoch. Po španielsky, taliansky, japonsky a samozrejme aj po slovensky.
Na dvore bol úvodný príhovor od našej moderátorky Viky a potom vnútri sme premietali kvíz o stredisku, ktorý pripravil Matúš. Následne nám Tinka a sestra Tina predstavili niečo zo zákulisia nášho oratka a zábava sa mohla začať.


Keď sme sa všetci dostali k svojim stanovištiam, každá z našich skupiniek dostala papierik na ktorý dostávali pečiatky za každú splnenú úlohu. Či už správne vyriešili tajničku na dvore, niečo dobré a exotické navarili alebo skladali puzzle mapu sveta, či misijnú stanicu z kartónových tehál. V rámci stanovíšť mali možnosť sa aj v pokoji pomodliť v našej kaplnke a vymyslieť vlastné modlitby. Po stanovištiach okolo 16:15 bola beseda s dobrovoľníkmi z VIDESu Julkou a Maťom. Rozprávali nám o misijnom dobrovoľníctve a ich zážitkoch. Po tejto prezentácií sme rozdávali strediskový „merch“ (tričká, ponožky a vaky z minulých táborov) za dobrovoľný príspevok práve pre túto organizáciu. Nakoniec sme sa všetci občerstvili jedlom a pitím ktoré si počas akcie pripravili jednotlivé skupinky. Mali sme tam palacinky, kórejské a ovocné jedlá a okrem iného rôzne miešané, ale samozrejme nealkoholické drinky.


Na záver účastníci aj animátori dostali malú fľaštičku s fosforeskujúcimi korálkami a myšlienkou: „Nesme Ježišovo svetlo“, aby sme nezabudli, že ak chceme svietiť, musíme sa najprv nabiť.

 Laura Ďorďayová a Laura Valentovičová

Laura

26.10.2022 18:45