Otvorené pre animátorov

Otvorené pre animátorov

V piatok 9.10. sa v Šamoríne konala malá no veľkolepá akcia.

Po mesiacoch dlhého voľna sme sa ako skúsenejší aj začínajúci animátori stretli a popri inom sme zažili:

 

Radosť
Hneď ako prvé po príchode obalila človeka vrstva endorfínov, nákazlivejších než čokoľvek. Úsmevy nemuselo byť vidno, bolo ich cítiť. Dobrá nálada pretrvávala celý večer a radosť sa uskladnila v srdciach aj na horšie časy.


 

Láska
Bola ľahko pozorovateľná najmä v žiariacich očiach všetkých prítomných animátorov aj sestier saleziánok. Každý rozhovor bol nasiaknutý tým, že nie sme len partia, ktorú spája voľnočasová aktivita, ale sme priatelia. Sebe navzájom, deťom, s ktorými pracujeme aj celým rodinám.


 

Úprimnosť
Prejavila sa aj pri aktivite na hlbšie spoznanie, ale najmä pri zadaní "Prečo nemôžu animátori vyhynúť?" Prečo úprimnosť k tejto aktivite? Lebo odpovede vychádzali z vlastných skúseností, a tak sa z hláv parilo, z úst vychádzali pravdivé slová a fixky na papier zaznamenali najvzácnejšie poklady.


 

Ochota
V piatok sme sa stretli s novým zápalom vkladať čas, energiu, snahu a seba samých aj v tento školský rok do práce animátorov.  Nie je to niečo, čo sa dá robiť polovičato. Byť animátorom je životný štýl. Nie som ním len vo svojom stredisku či kostole, ale hlavne vtedy a tam, kde by to nikto nečakal, ale je to potrebné;  možno doma v rodine, možno v škole medzi kamarátmi, a možno aj v dospelosti svojim deťom či vnúčatám…


 

 

A aké sú tie poklady animátorstva?
Ak existuje krátka odpoveď myslím, že táto: Animátor sa stáva pokladom a tvorí okolo seba bohaté prostredie výchovou ďalších pokladov.

 

Ak to chceš zažiť, pridaj sa k nám ; )

 

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,

ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 

 

 

Laura

12.10.2020 14:05