„Poďme sa hýbať, chorobe skrývať, môžeme dobrom, krásou naplniť svet...“

„Poďme sa hýbať, chorobe skrývať, môžeme dobrom, krásou naplniť svet...“

spievali sme si s deťmi v táborovej hymne. Denný tábor s netradičnou témou „To naše telo je Božie dielo“ sa konal druhý júlový týždeň v Šamoríne.

Dobrovoľníci neziskovej organizácie Laura, združenie mladých v spolupráci so sestrami saleziánkami pripravili pre deti zaujímavý program, počas ktorého spoznávali fungovanie ľudského tela a rozvíjali pohybové zručnosti.
 
Každý deň hodinku telovýchovnej činnosti viedla učiteľka telesnej výchovy Mgr. Lenka Patro. Využili sme aj krásny areál   športoviská ZŠ Mátyása Korvína. V pondelok sme sa zamerali na kosti a svaly, v utorok na dýchanie a krvný obeh, v stredu na nervovú  ústavu a zmysly, vo štvrtok na tráviacu sústavu a v piatok to vyústilo do zdravia, imunity, kondície a krásy. Aktivity počas jednotlivých dní humorným aj praktickým spôsobom rozvíjali danú tému. V pondelok pri vodných hrách deti zistili, že potrebujú posilniť svoju imunitu, aby  zvládli boj s chorobou, ktorá ich ohrozovala.
 
Počas týždňa za rôzne činnosti a správanie zbierali prvky potrebné k zdravému životu: vodu, kyslík, svetlo a živiny. Srdce a dýchanie dali riadne do pohybu počas úloh na stanovištiach v lesoparku Pomlé. Zmysly pocvičili pri tvorivých dielňach. Tráviacu sústavu nielen lepšie  poznali počas prezentácie, ale ju aj „pohladili“, keď jedli dobroty, ktoré si spolu s dobrovoľníkmi pripravili. Medzi vydarené momenty patrila zábavná módna prehliadka aj pestré štafetové cvičenia. Nechýbali ani chvíle zastavenia sa a uvedomenia si svojho prežívania, podelenia sa v menšej skupine aj spoločného slávenia. Skupinka, ktorá získala najviac bodov, mala najväčšiu výhodu v záverečnom boji s chorobou, lebo mala najlepšiu imunitu. Všetky deti dostali šiltovky s nápisom Originál a odniesli si množstvo skúseností, ako sa dá cvičiť sami aj spolu a koľko je pri tom zábavy. „Každý z nás je originál, tešme sa, že život je dar“ chceme si spievať aj naďalej. Ďakujem dobrovoľníkom, ktorí venovali svoj voľný čas deťom a tiež všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby deti dostali chutné desiaty a olovranty z regionálnej produkcie.
 
 
Podujatie bolo podporené dotáciou od Mesta Šamorín.
 
Kristína Némethová

Laura

19.07.2023 15:28