Spolu dokážeme viac :)

Spolu dokážeme viac :)

STREDISKO - ŠAMORÍN - Aj vďaka vašim 2% nám POMÁHATE organizovať PRÍMESTSKÝ TÁBOR, TURNAJE, VÝLETY,... POMÁHATE podporovať DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR SMAJLÍCI, ROZVOJ ANIMÁTOROV,... našu pravidelnú činnosť na týždenných stretkách... a tiež môžete pomôcť k VÝMENE STRECHY NA NAŠOM STREDISKU... ĎAKUJEME :)

Ako nám môžete darovať 2% alebo 3%?

Zamestnanci (fyzické osoby, ktoré si nepodávajú daňové priznanie):

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. (40 dobrovoľníckych hodín môžete vykryť potvrdeniami aj od viacerých organizácií).

4. Sumu a dátum dopíšte do Vyhlásenia.

5. Novinka od r.2016 - ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite vo Vyhlásení súhlas so zaslaním vášho mena a priezviska.

6. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte do 1.5.2019  na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, priložte aj Potvrdenie/a o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vystaví vám ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť odpracovali).

 

Pokyny pre právnické osoby nájdete na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

TU si stiahnete Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

TU si stiahnete Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (s údajmi strediska Šamorín)

 

 

Laura

14.02.2019 13:42