Výlet za odmenu

Výlet za odmenu

Členovia detského zboru v Šamoríne sa v sobotu 15.6. vyšantili v krásnom zelenom prostredí bratislavskej Partizánskej lúky.

Deti, ktoré počas roka najvernejšie chodili na nácviky, dostali za odmenu pozvanie na výlet. Sedem speváčiek a jeden spevák zdolali rôzne lanové a iné sympatické preliezky, uhádli hádanky a osviežili si pozornosť pri slovných hrách po ceste.  Objavili aj maličkú kaplnku Panny Márie a sv. Rity. Popri smiechu, spoločnom maškrtení a spontánnych rozhovoroch si utužili priateľské vzťahy a spolupatričnosť medzi sebou i s animátormi. Na spokojné úsmevy im svietili príjemné slnečné lúče, nečudo, že sa im ani nechcelo ísť domov. Už sa tešíme, ako budeme na budúci školský rok opäť spolu a náš spev bude radostne zohratý.

sr.Kristína Némethová

26.06.2013 14:59