Kto som?

Kto som?

Túto otázku si položilo 15 odvážnych stredoškoláčok ...

Krásne prostredie, dobrá partia, ticho. Ideálne pre zastavenie sa na konci leta plného akcií a pre zamyslenie sa nad otázkou „Kto som?“ . Nie všetci majú k tomu odvahu. Ale 15 odvážnych stredoškoláčok sa našlo a naplno využilo čas v dvoch turnusoch od 19. – 25.8.2018 v domčeku Plaveckom Mikuláši pri kraji lesa.

Vďaka zaujímavým prednáškam, tvorivým aktivitám ako i vonkajšiemu stíšeniu tak mohli dievčatá počas pár dní vnikať do hĺbky svojho srdca, objavovať svoju vnútornú krásu, sebahodnotu a radosť zo života. Nechýbala ani reflexia nad prežitým letom. Avšak najdôležitejšou myšlienkou bolo vnímanie svojho života ako jedného krásneho dobrodružstva a daru, ktorý ich otvára pre angažovanosť sa pre dobro druhých, zvlášť pre dobro detí a mladých.

Čas strávený v peknej prírode prebehol rýchlo, avšak pomohol dievčatám k načerpaniu nových síl, aby sa s novým elánom a premeneným srdcom mohli naplno vložiť do všetkého, čo ich v tomto novom školskom roku čaká.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Laura

09.09.2018 11:26