Odváž sa!

Odváž sa!

Mať plnohodnotné priateľstvá, stať sa odvážnou ...

V dňoch 28.8. – 1.9.2018 sa uskutočnila očakávaná akcia pre dievčatá zo stredných škôl. V tatranskom prostredí vo Svite sa stretlo 12 dievčat, ktoré sa pokúšali objavovať krásu života vo všedných veciach a spoznávať samú seba. Dopomáhali k tomu prednášky, ktoré mali počas dňa. Snažili sa o vytvorenie ticha, aby sa mohli zahĺbiť samé do seba a nič ich nerozptylovalo. Učili sa, ako otvoriť oči, aby mohli žit naplno. Čo to všetko v praxi znamená? Mať plnohodnotné priateľstvá, stať sa odvážnou, vyjadriť sa pre druhými , naučiť sa ceniť si samú seba, spoznať svoje talenty ako i limity, objaviť, v čom je každá z nich jedinečná a v čom môže poslúžiť druhým. Jednoducho zapaľovali znovu oheň svojho srdca. Vo večerných hodinách mali možnosť spoločne budovať svoje priateľstvá, podeliť sa o svoje myšlienky, či diskutovať s animátorkami na rôzne otázky, ktoré ich zaujímali. Vytvorila sa dôverná atmosféra. Na konci pobytu si dievčatá premysleli, na čom chcú tento rok na sebe pracovať, aby prežívali naplno svoj život.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Laura

18.09.2018 16:49