Vianočné oratko

Vianočné oratko

Činnosť nášho oratka sme ukončili v tomto kalendárnom roku tzv. Vianočným oratkom.

Deti, ktorých bolo vyše 40 , si počas neho mohli vyrobiť vianočné obdoby na stromček, zaujímavé papierové hviezdy, ktorými sme vyzdobili miestnosť, naučili sa skladať papierové obrúsky do vianočného motívu – stromčeka či  piekli si na originálnom stroji vianočné oblátky za pomoci animátorky Zuzky....Nechýbal ani detský vianočný punč, sviatočné pohostenie a prestieranie či pripomenutie si toho podstatného, čo sa odohralo v prvé Vianoce cez sympatickú video ukážku. Nezabudli sme ani na duchovný moment, keď sa deti zišli v kaplnke a spoločne sa pomodlili a zaspievali si koledu. Na záver sa Lauráci tešili hlavne z cien, ktoré získali v žrebovaní Laura preukazov. Aj takto sme sa chceli deťom, členom združenia Laura, poďakovať za tento rok. 

                  

sr. Vierka A.

21.12.2013 19:31