Vybrali sme sa na „cestu srdca“

Vybrali sme sa na „cestu srdca“

Kam sa vybrali? a kto? ... klikni a čítaj ...

15 mladých animátoriek zo strediska Laura, združenie mladých v Trnave sa po naplnenom animátorskom lete rozhodlo posledný čas letných prázdnin stráviť možno trochu inak ako ich rovesníčky.

S odvahou prišli v dňoch 26.-29.8.2019 do Popradu na Kvetnicu, aby sa v domčeku na okraji lesa s krásnym pohľadom na Tatry prostredníctvom prednášok, aktivít, zdieľaní, ale hlavne rozmýšľania v tichu stretli so svojím srdcom.


Bolo treba vypäť všetky svoje sily, aby sa v pravde pozreli na svoj život, na situácie počas roka, na animátorské pôsobenie či na svoje najhlbšie motivácie. Avšak veľmi pekne to zvládli. Ako povedala jedna účastníčka „niekedy som musela riadne zabojovať, ale veľmi sa mi páčilo, že som nakoniec akoby nanovo spoznala svoju hodnotu.“ Nový školský rok sa už začal a možno aj vďaka týmto dňom dievčatá nanovo načerpali silu pre dávanie sa deťom v ich animátorskej činnosti.


Monika Foltýnová


Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“,ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Laura

17.09.2019 14:03