2 percentá


O nás   Príprava   Čím žijeme   Galéria   Podporte nás   Kontakt   2%

 

PODPORTE Misionárov

Aj tento rok Vás misijní dobrovoľníci prosia o poukázanie 2 alebo 3 percent z Vašich daní.

 

pOSTUP KROKOV PRE ZAMESTNANCOV

  • POTVRDENIE OD ZAMESTNANCA
  • VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% ALEBO 3% Z DANE
  • ODOVZDANIE VYPLNENÝCH TLAČÍV

(Podrobnejší postup nájdete na www.rozhodni.sk)

 

dÔLEŽITÉ TERMÍNY

15.1.2018- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2018
 
15.2.2018 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 
31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
 
31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.
 
01.05.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

(info čerpané zo stránky: http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/)

Viac info o Laure a darovaní 2% nájdete TU

TU si stiahnete Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

TU si stiahnete Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (s údajmi Ústredia)