Don Bosco na Záhorí

Don Bosco na Záhorí

Od 11.7. do 15.7.2022 sme sa vydali robiť dobro do dedinky na Záhorí - Sološnice.

Témou tábora bol Don Bosco. Každý deň Don Bosco písal deťom list, ktorý sme si ráno prečítali a následne sa s deťmi o ňom rozprávali. V liste bola ukrytá aj hlavná myšlienka, ktorá sa niesla celým dňom. Začali sme myšlienkou Rodina, pokračovala Férovosť, Putovanie, Veselosť a nakoniec Sen. Sološnica má veľmi láskavých a dobrosrdečných ľudí, čo sa preukázalo aj pri deťoch na tábore. V ich očiach bolo vidieť veľkú vďačnosť.

 

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže.


 

 

Natália Molnárová

23.08.2022 10:20