Idem JA

Idem JA

Po mesiaci, 29.4.-1.5.2022, sme sa opäť stretli v malebnej dedinke Važec s krásnym výhľadom na naše dych-berúce Tatry.

Môžeme ich vidieť nespočetne veľakrát, ale vždy nás pohľad na ne ohúri a prinesie do našej duše pokoj. Takýto pokoj sme načerpali pri prechádzke k
Važeckej jaskyni cez obednú prestávku.


Program bol obohacujúci. Mali sme súťaživé, ale aj nesúťaživé aktivity. Preskúšali sme si naše softskills, hlavne ako vieme spolupracovať, komunikovať medzi sebou a vzájomne sa dohodnúť. Aktivity boli prepojené a veľmi poukazovali na praktické využitie v živote, v našom prípade napríklad na táboroch s deťmi. Okrem toho sme sa venovali aj destináciám, do ktorých sa v lete vyberieme.


Každý sa zoznamoval s tými, ktoré si vybral. Nechýbali bloky o ľudských právoch či živote v multikultúrnom svete. Bol to víkend plný radosti a úsmevov zo stretnutia, z ktorého sme odchádzali s pozitívnou energiou.


Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže.

Laura

02.06.2022 15:51