Rumunsko už ideme! :)

Rumunsko už ideme! :)

Na tomto víkendovom VIDES stretnutí, sme sa my, dobrovoľníci, opäť pripravovali na našu blížiacu sa letnú misiu.

Toto stretko bolo trochu iné ako tie doterajšie, pretože sme sa stretli v oveľa menšom počte, čo znamená, že každý z nás už pozná konkrétnu destináciu, v ktorej bude v lete pôsobiť. Preto toto stretko môžeme nazvať aj destinačné. Naša skupinka, ktorá sa počas tohto víkendu stretla v Dubnici nad Váhom, v lete zamieri do mesta Alesd v Rumunsku, kde sa budeme zo všetkých síl snažiť zorganizovať spolu s miestnymi animátormi letný kresťanský tábor pre deti z tejto oblasti. Cieľom tohto stretnutia bolo v prvom rade lepšie spoznať ľudí, s ktorými v lete strávime dva neopakovateľné  týždne v Rumunsku, teda inými slovami teambuilding animátorov. Taktiež sme vymysleli tému, v ktorej duchu sa bude niesť celý tábor. Pripravovali sme rôzne táborové aktivity a hry, rozdelili sme si úlohy, na ktorých treba ešte zapracovať a v neposlednom rade sme sa tiež oboznámili so samotnou krajinou, do ktorej pocestujeme, vďaka animátorke, ktorá takýto tábor v Rumunsku úspešne absolvovala minulý rok. Popri tejto príjemnej práci, sme si spravili čas aj na rôzne hry, či prechádzky. Dôležité boli aj spoločné modlitby, ktoré nás spájajú a dodávajú nám sily. Myslím si, že tento víkend sme využili naozaj efektívne a svoj cieľ sme splnili, lepšie sme spoznali jeden druhého a už teraz sa nevieme dočkať na spoločne strávený čas v júli.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Majka Felediková

21.06.2019 21:37