TRETIE TOHTO-ROČNÍKOVÉ STRETNUTIE

TRETIE TOHTO-ROČNÍKOVÉ STRETNUTIE

Počas víkendu 17.-19.2.2023 sa Videsáci opäť stretli.

Keďže jednou z tém bol aj preventívny systém DB, naplno sme využili otvorenosť saleziánskeho internátu v Žiline. V sobotu sme mali vzácnu návštevu, Evku Rušínovú, s ktorou sme rozoberali tému "Osoba v centre pozornosti." Obsahom týchto dní bola aj prvotná voľba letných destinácii, kde by sme chceli zavítať a priniesť svoje srdce. Samozrejme, že na víkende nesmela chýbať okrem obohacujúcich prednášok, aktivít, rozlišovania našej prítomnosti aj večerná zábava plná súťaží a tanca, a tak sme sa aj my fašiangovo vyšantili v rôznych maskách.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

autor článku: Natália Molnárová

Františka Martinková

26.02.2023 18:14