VIDES 0. stretnutie

VIDES 0. stretnutie

16. septembra – 18. septembra 2022 sa Videsáci stretli v Liptovských Revúcach na nultom stretku.

Po bohatom misijnom lete sme sa stretli, aby sme sa podelili s našimi zážitkami a skúsenosťami či už zo zahraničia, alebo z domácich destinácií.

Okrem toho, bolo toto stretnutie dôležité pre nás Videsákov, ktorí sme boli na letnej misii prvýkrát. Po úspešnom absolvovaní školení, ktoré letnú misiu predchádzali, sme dostali osvedčenia.

Videsáčka Mirka nám predstavila svoj 5-týždňový pobyt v Bulharsku. Ďalej sa so svojimi zážitkami podelili partie z Rumunska, z Luníka 9, dve skupiny ktoré mali tábor a doučovanie pre Ukrajinské deti v Bratislave. Taktiež sme sa niečo dozvedeli o doučovaní na Orechovom dvore, o Sološnickom tábore a o tábore v Kuchyni.

Ja som bol na tábore na Luníku 9 a na doučovaní pre ukrajinské deti. Bolo zaujímavé pozorovať ako deti z úplne iných prostredí majú mnoho spoločného, veselosť, radosť, jednoduchosť, vďačnosť aj napriek neľahkým podmienkam. Na druhej strane, deti sú aj neposlušné, všade rovnako :) Zvládnuť jazykovú bariéru nebolo jednoduché, ale spoločným snažením sme sa vždy akosi dorozumeli.
A tak ďalšia Vides víkendovka zbehla príliš rýchlo a museli sme sa vydať na cestu domov, boli sme však povzbudení zo zdieľaných zážitkov, príhod, skúseností a úspechov.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Miroslav Švik

01.10.2022 13:07