VIDESáci zasievali dobro v srdciach detí a mladých

VIDESáci zasievali dobro v srdciach detí a mladých

19 dobrovoľníkov a 3 sestry FMA. 4 krajiny. 9 miest a dedín. Viac ako 450 detí. Aj takto sa dajú charakterizovať letné aktivity misijných dobrovoľníkov VIDESu.

Počas táborov na Ukrajine v Lapšyne, Verbivke, Selekcii a Chudlove deti spolu s animátormi hlbšie poznávali Pannu Máriu a jej pôsobenie v živote rôznych svätých.  V Rumunskom Alesdi VIDESáci spolu s domácimi animátormi pripravili pre slovenské deti žijúce v Rumunsku tábor s tématikou stvorenia sveta. Albánske Tale bolo miestom cestovania v čase, ktorú počas tábora umožňovala tajomná Momo.

Rímska ríša a s ňou prenasledovanie kresťanov opäť povstalo na mládežníckom tábore v Kokave nad Rimavicou. V Boľkovciach zasa okrem ďalších aktivít deti spolu s animátormi objavovali tajomstvo pokladu, ktorý ukryl stroskotaný pirát.

 

Tieto akcie a aktivity by VIDESáci nemohli uskutočniť bez Vašej podpory a modlitieb, ktoré cítili počas celého misijného pôsobenia. Za Vašu podporu Vám ďakujú.

 

Klára Kubištelová

11.09.2014 20:47