CVČ


Súkromné CVČ Laura - Dolný Kubín 

Jánoškova 28,

026 01 Dolný Kubín

telefón: 043/5864094

kontaktná osoba: Mgr. Anna Šutková

cvclaura.dk@gmail.com

Súkromné CVČ Laura - Dubnica nad Váhom 

Pod kaštieľom 639/30

018 41 Dubnica nad Váhom

telefón: 042/442 0002

kontaktna osoba: Mgr. Daniela Oremová  

scvcdubnica@gmail.com

Súkromné CVČ Laura - Humenné

Lipová 23 
066 01 Humenné

telefón: 057/7757465 

kontaktna osoba: Mgr. Dagmara Čepelová 

scvche@gmail.com