Aj tento rok sme si pre Vás pripravili projekt adventných zamyslení a už o pár dní ho odštartuje! Môžete sa tešiť na evanjeliové zamyslenia, ktorých...

Vianoce sa blížia! Ako sa na ne pripraviť?

Pozastavením osobného stretávania chceme napomôcť k spomaleniu nákazy. ...

PRERUŠENIE ČINNOSTI

Laura, združenie mladých zverejnila výročnú správu o činnosti a aktivitách združenia za rok 2020...

Výročná správa za rok 2020

Tento rok sa taktiež obraciame s prosbou na Vás, darovať nám 2%. Prispejte tak na vzdelávanie misijných dobrovoľníkov, Mediálnu školu, športové a iné...

Nech DOBRO RASTIE

Novembrový VIDES víkend online

Novembrový VIDES víkend online

Vides |

Tohtoročné novembrové stretnutie Vides víkendu sa konalo 26.11. - 28.11.2021. Žiaľ, situácia nám nedovolila stretnúť sa fyzicky, a preto sme sa presunuli už do známeho online priestoru. Počas víkendu sme prebrali nasledujúce okruhy tém: kritické myslenie, harmonický životný štýl a dimenzie človeka. Hosťom víkendu bola Barbora Okruhľanská, ktorá si pre nás pripravila prednášku o mediálnom svete. Čítať ďalej »