Od 21. do 28. mája budeme sláviť Týždeň Laudato Si pri príležitosti ôsmeho výročia vydania encykliky Laudato Si....

Čaká nás Týždeň Laudato Si

Výročná správa združenia za rok 2022...

Čím sme žili v roku 2022?

... ale verím, že to najlepšie - aj preto Valné zhromaždenie združenia patrí k pravidelným teambildingových a vzdelávacím aktivitám pre dobrovoľníkov...

Neviem, čo ma čaká za najbližšou zákrutou ...