Laura, združenie mladých a Domka – Združenie saleziánskej mládeže, vo všetkých svojich strediskách pozastavujú svoju činnosť do odvolania....

Usmernenie k činnosti od 15.10.2020

Tento rok sa taktiež obraciame s prosbou na Vás, darovať nám 2%. Prispejte tak na vzdelávanie misijných dobrovoľníkov, Mediálnu školu, športové a iné...

Nech DOBRO RASTIE

Laura, združenie mladých zverejnila výročnú správu o činnosti a aktivitách združenia za rok 2019...

Výročná správa za rok 2019

Tu ja a tu tuja

Tu ja a tu tuja

Dubnica nad Váhom |

V piatok 23.10.2020 viacerí mladí v dubnickom stredisku Laury, združenia mladých, ukázali, že sa neboja práce ani hliny. V rúškach a po malých skupinkách, ktoré sa u nás celé poobedie striedali, postupne sadili tuje, a tak každý z nich mohol nakoniec povedať: „Tu ja a tu tuja.“ Čítať ďalej »