Laura, združenie mladých zverejnila výročnú správu o činnosti a aktivitách združenia za rok 2019...

Výročná správa za rok 2019

Laura, združenie mladých v spolupráci s mladými, dobrodincami a spolupracovníkmi saleziánskeho diela pripravilo už tradične aj tento rok pôstny...

Preži pôst hlbšie

Tento rok sa taktiež obraciame s prosbou na Vás, darovať nám 2%. Prispejte tak na vzdelávanie misijných dobrovoľníkov, Mediálnu školu, športové a iné...

Nech DOBRO RASTIE

Je rozhodnuté

Je rozhodnuté

Forty For You |

„A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.“ Koniec. Dvere sŕdc veľkňazov a a farizejov sa zabuchli úplne. Už ich nepresvedčí žiaden iný názor, ba dokonca, ani dobrý skutok, ktorý Ježiš vykonal. A keby len jeden. Lepšie bude, keď zomrie... Čítať ďalej »
Vyzdvihnutý

Vyzdvihnutý

Forty For You |

Ježiš hovorí, že keď bude vyzdvihnutý, jeho súčasníci pochopia, čo znamená jeho nepochopiteľné „Ja Som“. Že až potom uveria, Kto ho poslal. Čítať ďalej »