Projekt: Vianoce!


Život v plnosti

Život v plnosti

Projekt:Vianoce! |

V Starom aj Novom zákone sa vyskytuje veľa zákonov a proroctiev a priznám sa, že mnohé z nich ani len nepoznám. Tak ako aj naše zákony, tieto nám pomáhajú fungovať v živote, ale na rozdiel od nich sú dokonalé, stále a plné života v plnosti (porov. Jn 10,10). Aj keď je to tak, neženieme sa za nimi ako za inými vecami. Prečo? Hrubá kniha? Musíme rozmýšľať? Čítať ďalej »


Dar z neba

Dar z neba

Projekt:Vianoce! |

Ráno vstaneme a nevieme sa už dočkať večera. Rozžiarený stromček, štedrá večera, množstvo darčekov, farebného papiera, prekvapení a radosti. No v dnešnom evanjeliu počúvame o oveľa väčšej radosti ako o tej, ktorú nájdeme pod stromčekom. Radosti Zachariáša, ktorému sa rozviazal jazyk po narodení syna, o ktorom počatí pochyboval (a preto onemel). Zachariáš spieva svoj Benediktus – Nech je zvelebený Čítať ďalej »


Vydať sa na cestu

Vydať sa na cestu

Projekt:Vianoce! |

Dnes nám evanjelium pripomína ako sa Mária vydala – ponáhľala sa – k Alžbete. Mária – tehotná mladá žena, avšak rozhodnutá naďalej, stále nanovo dávať Bohu „fiat“ vo veľkých i malých veciach. „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Aj my sme blahoslavení, ak kráčame za Ježišom a naše srdce je odovzdané v dôvere Bohu. Častokrát sa však schovávame vo svojich domčekoch, Čítať ďalej »


Velebím Ťa, Pane

Velebím Ťa, Pane

Projekt:Vianoce! |

Koľko dobrých vecí už v mojom živote vykonal Boh...Pri rozpamätávaní sa mi v mysli stále objavujú ďalšie a ďalšie momenty, kedy som cítila Božiu blízkosť. Či už to boli veľké veci, ktoré pohli životom alebo zdanlivo malé drobnosti, kedy sa aj moje srdce zaradovalo. A jeho milosrdenstvo trvá. Boh je stále so mnou. Čo dobré ma dnes postretlo? Čítať ďalej »


Objavuj čaro jednoduchosti

Objavuj čaro jednoduchosti

Projekt:Vianoce! |

„A blahoslavená je tá, ktorá uverila...“ takto zneli slová Alžbety, keď zazrela Máriu. Denne sa stýkame so stereotypom, často zažívame ťažkosti a hoci veľakrát ani nevieme odkiaľ pochádzajú, stále sa snažíme svojimi vlastnými silami zahnať a vyriešiť všetky problémy. Problém skôr je, koľkokrát si v tomto uponáhľanom svete spomeniem na to, že – aha, veď ja mám Boha. Veľmi málo, ja určite. No Čítať ďalej »


Buď pozdravená, ktorá si plná Božej milosti

Buď pozdravená, ktorá si plná Božej milosti

Projekt:Vianoce! |

„Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou...“ Anjel Gabriel bol majstrom slova – v takej krátkej vete ukryl veľmi veľa. Koľkokrát sme sa modlitbu Zdravas pomodlili a koľkokrát z toho sme si uvedomili hĺbku pozdravu? Vieme, že to, čo hovoríme má moc, že to, čo prehlasujeme o sebe a o druhých má následky? Slová vedia raniť, ale vedia aj budovať. Nechajme sa poučiť anjelom Gabrielom – nech sa naše Čítať ďalej »


Správny čas pre Boha

Správny čas pre Boha

Projekt:Vianoce! |

Dnes som si s jedným dieťaťom čítala ilustrované príbehy z Biblie. Práve tam bolo evanjelium, kde Ježiš vysvetľuje svojim učeníkom, že sa nemajú strachovať o svoj život, však Nebeský Otec sa stará aj o vtáky a ľalie. A či my nie sme viac? Asi sa pýtaš, prečo o tom hovorím, keď si si teraz dočítal iný úryvok z Biblie. Zachariáš a Alžbeta boli verní Bohu. „Obaja boli spravodliví pred Bohom a Čítať ďalej »


Neboj sa prijať...

Neboj sa prijať...

Projekt:Vianoce! |

Ako často sa cítiš neprijatý, bezcenný, bezmocný? Alebo inak... Ako často nechceš prijať niekoho, kto Ti je nesympatický? Myslím si, že každý z nás z nás prežíva tento boj každý deň. Aj Jozef mal problém prijať Máriu, aby ho spoločnosť neodsúdila. Mária bola však odhodlaná povedať Bohu áno. Jej láska bola omnoho väčšia ako predsudky ľudí. Máriino rozhodnutie neskôr Jozef pochopil ... Prijatie Čítať ďalej »


Rodina

Rodina

Projekt:Vianoce! |

Dnes čítame o rodokmeni Ježiša Krista. Toto evanjelium sa nám možno nezdá príliš inšpiratívne, avšak skrýva v sebe viac ako by sa nám mohlo zdať. Každý má svoj rodokmeň a nikto z nás si ho nevyberá, ako si nevyberá rodinu, do ktorej sa narodí. Možno by si predpokladal, že v rodine Ježiša Krista sa budú nachádzať „svätí“ ľudia a v živote neurobili nič za čo by si svätosť zaslúžili. Opak je však Čítať ďalej »


Svetlo sveta alebo tma?

Svetlo sveta alebo tma?

Projekt:Vianoce! |

Keď som raz kráčala po osvetlenej ulici, napadlo mi, ako málo vlastne vidíme. Lampy - svetlo tohto sveta – nám síce svietia na cestu, aby sme išli správnou - vyšliapanou cestou, ale to je všetko. Nedovolia nám pozerať sa hore, aby sme videli niečo krajšie - hviezdy, ktoré nám ukazujú smer, a mesiac, ktorý vraví, že žiariť sa dá len vtedy, keď budeme v súlade so Svetlom. S hviezdami síce nevidíme Čítať ďalej »