Aké osobné údaje získavame


To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami pri prvom kontakte a v priebehu členstva v organizácii alebo pred a počas účasti na podujatí. Vaše osobné údaje nám poskytujete pri písomnej alebo elektronickej registrácií za člena organizácie alebo pri registrácií na podujatie organizované organizáciou.

 

Ako Vaše osobné údaje využívame

 

Vaše osobné údaje využívame na:

  • evidenciu členov organizácie,
  • evidenciu účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,
  • na zabezpečenie ochrany zdravia a života účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,
  • poskytovanie informácií o činnosti organizácie, o plánovaných aktivitách a podujatiach,
  • evidenciu dobrovoľníkov spolupracujúcich s organizáciou,
  • na preukazovanie počtu členov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventu – Slovenský inštitút mládeže za účelom čerpania dotácie na podporu práce s mládežou,
  • na preukazovanie uskutočnenia podujatí organizovaných organizáciou donorom – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže,
  • komunikáciu s Vami,
  • analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti a našich podujatí,
  • riešenie Vašich sťažností.