Nech DOBRO RASTIE - 2%

Nech DOBRO RASTIE - 2%

Tento rok sa taktiež obraciame s prosbou na Vás, darovať nám 2%. Prispejte tak na vzdelávanie misijných dobrovoľníkov, Mediálnu školu, športové a iné celoslovenské podujatia a podporíte mladých, aby mohli podporovať ďalších mladých!

Rozhodnite sa pre mladých!

Rozhodnite sa pre Lauru, ktorá sa snaží pomáhať mladým ľuďom nachádzať smer vo svojom živote, dávať im priestor na realizáciu, byť pri nich v každodenných rozhodnutiach, ponúkať im zážitok Boha.

 

2%, ktoré ste nám darovali pred rokom, sme využili na vzdelávanie misijných dobrovoľníkov, športové podujatia, Mediálnu školu a vzdelávanie dobrovoľníkov. Mladým sme pomáhali venovať sa druhým, predovšetkým mladším kamarátom, a tak sa lepšie pripraviť na život.

 

Ako nám môžete darovať 2% alebo 3%?

Zamestnanci (fyzické osoby, ktoré si nepodávajú daňové priznanie):

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. (40 dobrovoľníckych hodín môžete vykryť potvrdeniami aj od viacerých organizácií).

4. Sumu a dátum dopíšte do Vyhlásenia.

5. Novinka od r.2016 - ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite vo Vyhlásení súhlas so zaslaním vášho mena a priezviska.

6. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte do 1.5.2019  na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, priložte aj Potvrdenie/a o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vystaví vám ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť odpracovali).

 

Pokyny pre právnické osoby nájdete na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

TU si stiahnete Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

TU si stiahnete Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (s údajmi Ústredia)

 

Za Vašu pomoc Vám vopred srdečne ďakujeme! :)

 

ĎAKUJEME, ŽE NÁM FANDÍTE

Zaži s nami niečo viac...

 

Laura

01.02.2019 19:00