Forty For YouTúžim kráčať po Tvojich cestách...

Túžim kráčať po Tvojich cestách...

Forty For You |

„Neboj sa“ sú slová, ktoré vedia povzbudiť. Neboj sa – sú to slová, ktoré nám pomáhajú upokojiť sa. Niekedy dokonca stačí byť blízko pri človeku, ktorému na nás záleží a tie slová vôbec nemusia byť ani povedané. Zrazu pocítime kdesi hlboko v srdci veľkú úľavu, útechu, pokoj. Čítať ďalej »Biela sobota

Biela sobota

Forty For You |

Skoro ráno, v prvý deň týždňa (nedeľa) dochádza k výnimočnému zvratu, ktorý má dosah na celé ľudstvo. Čo sa to vlastne stalo? Je pre mňa Ježiš ten, ktorého stretávam a denne spoznávam v ľuďoch alebo v osobnej modlitbe? Čítať ďalej »


Bez slov

Bez slov

Forty For You |

Dnes je zvláštny deň. V kostoloch sa neslúži klasická sv. omša, množstvo častí z obradu je len dnes, čítania, na ktorých pochopenie potrebujeme celý život, a zároveň je tento deň niektorým ľahostajný. Tento deň asi v plnosti nepochopíme. Čítať ďalej »


Láska slúži

Láska slúži

Forty For You |

Dnešným dňom začína Veľkonočné triduum, opäť vstupujeme do najdôležitejších udalostí v dejinách spásy. Zelený štvrtok je dňom pamiatky, dňom odkazov Krista pre Jeho nasledovníkov. Dnešný úryvok z Jána začína “A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.” a končí sa “Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.” . Čítať ďalej »Nechám sa milovať?

Nechám sa milovať?

Forty For You |

Veru, veru, hovorím vám: ,,Jeden z vás ma zradí.” (Jn 13, 21) Pri tejto vete v úvode dnešného evanjelia som si hneď položila otázku: ,,Ježišu, neboli predsa zradcovia dvaja?“ Zradil nielen Judáš, ale aj Peter. Tá istá situácia ale iný následok. Kde bol rozdiel? Čítať ďalej »


Z lásky dať všetko

Z lásky dať všetko

Forty For You |

Už len pár dní zostáva a Ježiš naplní to, kvôli čomu prišiel. Do domu svojich priateľov v Betánii neprichádza sám. Marta znova obsluhuje, Lazár s ním sedí pri stole a určite cíti veľkú vďačnosť za život, ktorý mu Ježiš vrátil. Je tam množstvo tých, ktorí prišli zo zvedavosti, lebo sa dopočuli o vzkriesenom Lazárovi. A mnohí z nich uveria. Čítať ďalej »