Ochrana osobných údajov

Občianske združenie Laura, združenie mladých venuje pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018 a nariadením EÚ č. 2016/679 o GDPR nájdete na tejto stránke všetky potrebné informácie, ktoré opisujú, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme.


Laura, združenie mladých, so sídlom Miletičova 7, 821 08 Bratislava, je podľa nariadenia EÚ o GDPR a zákona o ochrane osobných údajov vo vzťahu k Vašim osobným údajom v pozícii prevádzkovateľa, pretože priamo získava osobné údaje od fyzických osôb a tie ďalej spracúva na určitý účel.

Laura, združenie mladých pri spracúvaní osobných údajov dbá predovšetkým na to, aby osobné údaje boli spracúvane len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, čiže každej fyzickej osoby, ktorej osobné údaje Laura, združenie mladých spracúva.

Laura, združenie mladých získava osobné údaje vždy len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel.

 

Ak potrebujete s našimi informáciami pomôcť alebo máte k týmto informáciam nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím na emailovej adrese: laura.zdruzenie@gmail.com, alebo na adrese organizácie: Laura, združenie mladých, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, alebo na telefónnom čísle: +421 0905 337 020.
Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie.

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.