Ako sme vznikli


Laura, združenie mladých vznikla na zakladajúcom sneme v Žiline 4. decembra 1993.

Vzniku Laury predchádzali aktivity, ktoré mali pomôcť zachytiť dievčatá odchádzajúce z kostolov po 1. svätom prijímaní. Od roku 1985 prebiehali stretká na miestnej úrovni v Prešove pod vedením Vierky Bašistovej.  Po roku 1989 sa už v Prešove stretávalo 50 dievčat pod vedením 5 animátoriek. Samé si pripravovali materiály na stretká, dokonca začali svojpomocne vyrábať časopis Čajka. V Laure prebiehala okrem týždenných stretiek aj príprava akadémií k sviatkom a tematické výlety. Dokonca amatérsky nahrávali aj katechetické pásky s námetom O Panne Márii, Sviatky Panny Márie.

V roku 1989 spolupracovali tzv. Lauristky aj so sestrami saleziánkami a to na súťaži O putovnú sošku Panny Márie v Humennom. Po tejto súťaži prišli košické sestry do Prešova na dievčenský apoštolát a v roku 1991 pripravili prvú dievčenskú stanovačku.

V roku 1991 Saleziáni založili saleziánske občianske združenie DOMKA. Aj dievčatá z Prešova - Lauristky chceli vstúpiť do tejto organizácie. Don Vladimír Fekete im však poradil, aby si založili vlastnú dievčenskú organizáciu. Keďže pracovali na regionálnej úrovni a hľadali príbuzný názov k DOMKE, dali sa zaregistrovať na Okresnom úrade ako Regionálne stredisko dievčenskej dospievajúcej mládeže – RS DDOM.  Stredisko  Laura, pomenované podľa saleziánskej patrónky - bl. Laure Vicuni, slávnostne otvorili a posvätili 22. januára 1992. 

 

1993 

 • po prípravných rokovaniach predstaviteliek prešovského strediska so sestrami FMA – 4. decembra v Žiline na ustanovujúcom sneme vznikla Laura, združenie mladých so sídlom v Prešove 
 • vychádzal časopis Čajka

1994 

 • vznikli strediská Humenné, Dubnica nad Váhom, Košice a Michalovce 
 • v časopise Čajka prebehla súťaž o Správne dievča a jej víťazky išli na púť do Talianska

1995 

 • vzniklo stredisko Bratislava Kremnická 
 • vzniklo 1. logo združenia

1996 

 • vzniklo stredisko Bratislava Mamateyova 
 • stanovačka pre animátorky z celého Slovenska

1997 

 • vznikli strediská Rožňava, Dolný Kubín a Námestovo

1998 

 • vzniklo stredisko Šamorín

1999 

 • ústredie Laury sa presťahovalo z Prešova do Bratislavy 
 • vzniklo stredisko Žarnovica 
 • pripravuje sa webstránka, vychádza časopis a informačný leták

2000 

 • časopis Čajka s nákladom 4 300 kusov 
 • vychádza prvá tlačená výročná správa a infoleták o ZL 
 • Laura má nové logo a zelené členské preukazy 
 • vo veľkom sa začali školenia o výchove mládeže, školenie animátorov stredísk, o  tímovej práci, tvorbe a riadení projektov, o strategickom plánovaní aj o účtovníctve

2001 

 • vznikli strediská Banská Bystrica, Torysa a Gelnica 
 • začal vychádzať interný časopis Lawína (200 ks)
 • vznikla webstránka

2002 

 • Dotyky múzy
 • školenia VILKO – výborný intenzívny Laurácky kurz pre dobrovoľníkov, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti v oblastiach komunikácie, vedenia skupín, dobrovoľníctve či prevencii riešenia konfliktov. 

2003 

 • Laurafest v Banskej Bystrici – oslavy 10. výročia vzniku 
 • nový web a nové logo 
 • Žijem, čo s tým?
 • R-mail 
 • vytlačili sme naše prvé tričká s nápisom „Som IN“

2004 

 • nadviazanie spolupráce s VIDESom
 • vzniklo prvé Centrum voľného času v Humennom 
 • Confronto v Turíne
 • R-mail v Mariazzeli 
 • Laura vydala 18 publikácií (Lawína, Tábor o Laure, Ekologické hry, Lavína BS (krátke komentáre k evanjeliu – mesačník), Stretkovník v2...)

2005 

 • začali sa mediálne školenia 
 • Eucharistiáda + púť do Krakova
 • Laurasong 
 • tanečné CD
 • nové preukazy 
 • mediálno – žurnalistické školenie Pomedzi riadky 
 • ESTATE – naše dobrovoľníčky boli na prímestských táboroch v Taliansku

2006 

 

 • VIDES – 4 víkendovky, 2 sídliskové tábory, 2 dvojtýždňové pobyty na Ukrajine, spoluorganizovanie európskeho seminára V Bratislave
 • LAF - Lauráckaanimátorská festa v Banskej Bystrici
 • Mediále školenie Pomedzi riadky II 
 • Žijem, čo s tým?, Orientácie a Hĺbka 1. a 2. – víkendovky o povolaní, zmysle života a hľadaní osobnej identity 
 • Účasť na školeniach v zahraničí (mediálne v Ríme,  jazykové a dobrovoľnícke  v Nemecku a v Taliansku a dobrovoľnícke na Ukrajine)
 • Vydali sme netradičnú výročnú správu spojenú s Laura diárom na školský rok 2006-07

2007 

 • v strediskách Dubnica nad Váhom, Dolný Kubín a Prešov vznikli súkromné centrá voľného času Laura (SCVČ)   

2008 

 • Orientácie 
 • V nasadení života
 • Áno médiám a Pomedzi riadky IV. – mediálne kurzy realizované tento rok pre lídrov aj členov združenia, ktorí túžia byť „in“ v mediálnej oblasti 
 • Žijem, čo s tým? – víkendové školenie zamerané na objavovanie svojho životného povolania 
 • Laurafest v Banskej Bystrici, 24.-28.10.2008 - podujatie sa nieslo v duchu hesla: „Počítaj so mnou!“
 • Animakurz ESTATE - účasť mladých dobrovoľníkov na letných táboroch v Taliansku
 • ŠKONOPRE – ŠKOlenie pre NOvé PREdsedníčky stredísk 
 • Úderovka - podujatie, ktoré sa uskutočnilo 7.-9.11.2008 v Marianke pri Bratislave 
 • Set: Lauradiár a Výročná správa za rok 2007 – prvý diár?
 • Samolepky, tričká, plagát k 15-temu výročiu LAURY 
 • Laura –leták – propagačná materiál o činnosti Laury 
 • Lawína, náš interný časopis vychádzal pravidelne štvrťročne v náklade 550 ks

2009 

 • spustenie medzinárodnej mediálnej školy MeŠ v rámci projektu „Myslím globálne, tvorím v médiách“ s pomocou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SAMRS – Slovakaid 
 • účasť na medzinárodných saleziánskych hrách PGS v Záhrebe. Naše volejbalistky sa umiestnili na 6. mieste a získali titul Najsympatickejšie družstvo 
 • Confronto 2009 v Turíne– európske stretnutie mladých ľudí saleziánskej rodiny
 • Akcia: Animátor -spolu s Domkou a mestom Bratislava sme pripravili najväčšiu saleziánsku akciu roka pre vyše 800 dobrovoľníkov, animátorov z celého Slovenska
 • zinteraktívnenie Lawíny - zanikla ako časopis a obsah sa presúva na web, bližšie k mladým – na Animaweb ako Animák – Lawína nápadov 
 • v TV LUX v Saleziánskom magazíne je čoraz viac reportáži z Lauráckych podujatí 
 • Súkromné centrá voľného času V Humennom, Dolnom Kubíne, Dubnici nad Váhom a Prešove zaznamenali doteraz najväčší počet členov a najväčší rozvoj činnosti

Prehľad ďalších rokov nájdete vo výročných správach.