Kultúrny tím


Kultúrny tím

Kultúrny tím tvorí skupina kreatívnych mladých ľudí, ktorí chcú prostredníctvom umenia a výchovy k umeniu šíriť kultúru evanjelia. Veríme, že vzdelávaním v kultúrnej oblasti prispievame k rozvoju charakteru mladého človeka.

„Aj v kultúrnej oblasti môže kresťanstvo všetkým ponúknuť tú najmocnejšiu obrodnú a povznášajúcu silu, teda lásku Boha, ktorý sa stáva ľudskou láskou.“

BENEDIKT XVI.: Príhovor k Pápežskej rade pre kultúru – „Vzájomné otvorenie medzi kultúrami je privilegovaným priestorom pre dialóg“, 15. jún 2007.

„V tejto chvíli je tým impulzom presvedčenie, že naša spoločnosť bude viac ľudskejšou, ak sa otvorí Kristovmu evanjeliu. Lebo kde je evanjelium, tam je aj skutočná kultúra. A kde je takáto kultúra, tam sa nemusíme báť o budúcnosť; v takejto kultúre sa nemusíme báť jeden druhého. Práve naopak. Kultúra preniknutá evanjeliom sa stane bohatým prameňom opravdivých ľudských hodnôt, ktoré prinesú nádej a umožnia našej spoločnosti rozvíjať sa.“

Mons. STANISLAV ZVOLENSKÝ: Príhovor na konferencii Výzvy  novej kultúry, 24.2. 2012

Čo ponúkame?

KULTÚRNE UMELECKÁ FORMÁCIA (KUFRE):

  • BALÍTE KUFRE K NÁM (niekoľko akcií a podujatí z hudobnej, divadelnej a tanečnej oblasti)
    • TEENDANCE- tanečná súťaž spojená s tanečnými blokmi sprevádzanými odborníkmi pre zvýšenie kvality a rozvoja jednotlivých účastníkov v tanci, ale nezabúdame ani na výchovu ducha
  • BALÍME KUFRE K VÁM (ide o možnosť navštíviť vaše stredisko s naším kultúrnym tímom a pripraviť vám program pre rozvoj detí a mladých v hudobnej, divadelnej či tanečnej oblasti s odborníkom. Môžete využiť naše ponuky pre rozbeh vašich zborov, stretiek, školských aktivít, farskej pastorácie...) 

Kontakt: kultura@laura-mladez.sk