Ústredie


Miletičova 7
821 08 Bratislava
tel.0905 337 020

e-mail: ustredie@laura-mladez.sk


č. účtu: SK3302000000001341961955
BIC: SUBASKBX
IČO: 319 559 16
DIČ: 202 124 1970

Tímy: 

Mediálna škola (MeŠ):

VIDES:

 

      Kontakt pri nahlasovaní podnetov pri porušovaní práv detí

  •       ochranadeti.laura@gmail.com

 

Nájdete nás aj na facebooku:

Projekty:

Facebookové skupiny našich stredísk: