Ústredie


Miletičova 7
821 08 Bratislava
0905 337 020
tel./fax (02) 624 10 219
e-mail: ustredie@laura-mladez.sk
č. účtu: SK3302000000001341961955
BIC: SUBASKBX
IČO: 319 559 16
DIČ: 202 124 1970

Tímy: 

Mediálna škola (MeŠ):

VIDES:

Nájdete nás aj na facebooku:

Projekty:

Facebookové skupiny našich stredísk: