Kniha aj pre vás

Kniha aj pre vás

Sonja Corbitt – Bohom vyslobodená

Neviem, či touto recenziou dokážem zachytiť pocity, ktoré vo mne zanechala táto vzácna kniha. Jednoducho úžasné, ohromujúce a veľmi prekvapivé, ako ma táto kniha zasiahla a začala meniť môj život. Duchovný život, ale aj moje vzťahy a postoje... Ako úžasne Boh koná aj prostredníctvom tejto knihy! V čase, keď sa mi táto kniha – na pohľad útla, no obsahom veľmi bohatá – dostala do rúk, bola som zvyknutá čítať Sväté písmo každý deň. Túto kombináciu – dennodenné čítanie Sv. Písma a následné prečítanie si určitej časti tejto knihy – veľmi odporúčam. Keď už ju budete mať v rukách, skúste sa na pár minút stíšiť a poprosiť Ducha Svätého, aby otvoril vaše srdce a myseľ.
Nie je to len obyčajná kniha. Ak ju budeme používať ako návod na naozajstný duchovný rast a vždy sa popri čítaní tejto knihy budeme modliť s Písmom, ak budeme vzývať Ducha Svätého, budú sa diať ozajstné zmeny. Niekedy aj znepokojujúce. Je potrebné vystúpiť zo zóny svojho pohodlia a nechať sa odhaliť. Ale jednoznačne to stojí za to! U mňa už predslov tejto knihy “trafil do čierneho“. Slová, že nemôžeme prežívať slobodu a radosť, kým sa nezmenia nejaké okolnosti, ma utvrdili v tom, že presne takto zmýšľam aj ja – a oberám sa o posvätnosť každého okamihu. Po prečítaní týchto slov som zatúžila po naozajstnom spojení
s Duchom Svätým, aby som mohla prežívať slobodu a radosť za každých okolností.
„Ak Boh nechce zmeniť naše životné okolnosti, čo ak je to preto, že chce najskôr zmeniť nás?“
„Byť oslobodená je skôr o tom, kým som v Bohu, než o niečom, čo robím.“

Autorka Sonja Corbitt je americká katolíčka, ktorá pred niekoľkými rokmi konvertovala na katolícku vieru a venuje sa vyučovaniu Biblie. Žije v manželstve, je mamou a členkou Tretieho svetského rádu karmelitánok. Detaily zo svojho osobného života, ktoré autorka v knihe odhaľuje, môžu byť pre mnohé z nás veľkou inšpiráciou k praktickej láske k blížnemu, ale aj k systematickému modlitbovému životu a neustálemu štúdiu duchovnej literatúry. Každou kapitolou nás túži autorka motivovať k neustálemu rastu vo všetkých sférach: telesnej, emocionálnej, intelektuálnej a duchovnej. Veľkým prekvapením pre mňa bolo, keď som v mnohých osobných zážitkoch autorky našla až neuveriteľnú analógiu s mojím osobným životom. To nemôže byť náhoda! Párkrát sa mi stalo, že určitá myšlienka presne vyjadrovala moje pocity.
Každá kapitola je koncipovaná ako otázka, ktorú nám dáva Ježiš. V závere každej kapitoly nájdeme opakovanie najdôležitejších bodov kapitoly, pozvanie aplikovať myšlienku danej kapitoly na vlastný život a Boží impulz - ako možno komunikovať s Bohom. Táto kniha je naozaj prepracovaná tak, aby nás naučila nájsť náš hlavný problém, opakujúce sa motívy v našom živote a odhaliť naše hlboké túžby. Pokúsiť sa pochopiť seba samú, aj to, čo sa deje v našich vzťahoch a životoch. Veľmi nás motivuje k dennodennému čítaniu a pozornému načúvaniu Božieho slova, ako aj k pevnej viere v to, že Boh nám túži splniť našu najhlbšiu túžbu.
„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ (Ž 37,4)
„Boh je verný, milovaná. Nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávaj toho, po čom túži tvoje srdce. Môže to byť totiž to, čo ti túži dať Boh.“

Musím uznať, že táto kniha ma veľmi obohatila. Pomohla mi odhaliť moje „údolia suchých kostí“ – určité zvyky, vzťahy a okolnosti v mojom živote, ktoré viazli. Práve vďaka sebapoznaniu a pozornému čítaniu a načúvaniu Božieho slova verím, že ma tento proces privedie k postupnému duchovnému rastu. Táto kniha mi viac pripomína študijný materiál a neoceniteľnú pomôcku pri štúdiu a kontemplácii Božieho slova. Samotná autorka radí, aby sme si popri čítaní knihy robili
poznámky, prípadne si vyznačovali myšlienky, ktoré sa nás osobitne dotkli. Postupovala som takto aj ja a vnímam to ako veľmi prínosné pre môj osobný a duchovný rast. Tento proces sebapoznania nie je jednoduchý, občas prídu aj neočakávané Božie testy, na ktoré nás upozorňuje aj autorka.
V závere tejto knihy sa nachádzajú aj užitočné poznámky pre štúdium v skupine, ako aj zopár rád pre vodcu skupiny. Ak túžime zatiahnuť na hlbinu, popracovať na svojom správaní, návykoch, zmýšľaní a naozaj chceme životom kráčať ako slobodné a radostné ženy preniknuté mocou Ducha Svätého, je práve táto kniha spolu so štúdiom Svätého písma tou správnou voľbou.


Viac o knihe Bohom vyslobodená nájdete na https://www.zachej.sk/produkt/26825/bohom-vyslobodena/


Autorka recenzie: Adela Cingeľová

Laura

22.03.2021 07:54