Ponuka na jesenné čítanie

Ponuka na jesenné čítanie

Prinášame ponuku na čítanie do jesenných dní. Jednou zo zaujímavých knih na tento čas je aj 100 modlitieb k anjelom.

Obracajme sa s prosbami o pomoc k anjelom, ktorí neustále sprevádzali Ježiša počas celého jeho pozemského života vďaka knihe 100 modlitieb k anjelom. Nájdete v nej modlitby, ktoré nás privádzajú bližšie k Bohu. Modlitby na rôzne príležitosti – keď cítime úzkosť, pokušenie či bolesť.

Anjeli – bytosti, ktoré nám pomáhajú kráčať životom (či už ide o nášho osobného anjela strážneho alebo napríklad o anjela pokoja) – nám chcú vždy pomôcť a čakajú, keď na nich zavoláme modlitbou. Boh posiela anjelov, ktorí sú s nami v spojení pre našu spásu. Pomáhajú nám a pôsobia na naše životy Božím svetlom, láskou a krásou, aby sme tak mohli poznať Boha ako najväčšie dobro.

O existencii anjelov a ich pôsobení celkom jasne hovorí i Katechizmus Katolíckej cirkvi (bod 332): ,,Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka i zblízka, zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj, chránia Lota, zachraňujú Agar a jej dieťa, zadŕžajú Abrahámovi ruku, svojou službou sprostredkúvajú Zákon, vedú Boží ľud, zvestujú narodenia a povolania, pomáhajú prorokom, aby sme uviedli aspoň niekoľko príkladov. Napokon anjel Gabriel zvestuje narodenie Predchodcu a potom narodenia samého Ježiša.“

Odporúčam túto knihu modlitieb, ktorá nie je o  zbožšťovaní anjelov, ale pomáha nám obracať sa na nich s prosbami o pomoc, pretože oni sú tí, ktorí neustále adorujú Boha a prihovárajú sa za nás. Aj keď sa niekedy môžeme cítiť sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky naše ťažkosti a nástrahy diabla.

 

Modlitba k strážnemu anjelovi (z knihy 100 modlitieb k anjelom):

Môj strážny anjel, ty si polárnou hviezdou,

ktorá ma vedie do cieľa.

Si blahodarný sprievodca,

ktorý ma berie za ruku a ukazuje mi cestu.

Prosím ťa, ustavične mi pomáhaj,

no osobitne ťa prosím o pomoc

v mojej poslednej hodine.

Podopieraj ma v nešťastí,

posilňuj ma v boji.

Môj učiteľ, priateľ a otec,

buď mi silou a svetlom

v tejto krajine vyhnanstva.

 

Knihu 100 modlitieb k anjelom nájdete na Zachej.sk.

 

Autorka recenzie: Klára Čižnárová

 

Laura

18.10.2022 11:09