Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam.

Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam.

Ježiš nám dnes pripomína veľmi dôležitý aspekt duchovného života - jednotu vo vzťahu s Otcom, ktorá pramení z poznania Otca, ktorý k nám posiela svojho Syna v podobe človeka.

Keď chcel Ježiš Židom odovzdať pravdu o Slove, ktoré jediné má tvorivú silu, Židia sa proti nemu vzbúrili. Ich vzbura súvisela predovšetkým s ich malou vierou.    A ako je to s mojím postojom v poznaní Boha? Mám snahu spoznať Ho vo vzťahoch s ľuďmi, štúdiom Písma, alebo prijatím názoru, ktorý mi v dobrom úmysle ponúkajú iní ľudia? Názory iného človeka ma nemôžu ohroziť. Naopak, múdrosťou iných sa môžem iba obohatiť. To je pomôcka na mojej ceste dozrievania.

Plug and Pray: Pane, vstupovať do vzťahu s Tebou je výsada. Ja naozaj nemusím, ale z Tvojej milosti smiem poznať a zachovať Tvoje Slovo. Nech nepatrím medzi tých, ktorí dokážu kameňovať človeka pre odlišnosť názoru či postoja k poznanej pravde. Amen.

V akcii: Siahni po knihe autora, múdrosť ktorého ťa obohatí

EvanjeliumJn 8, 51-59

BonusPane, ty si môj prístav

Ivana

22.03.2018 00:00