Bez slov

Bez slov

Dnes je zvláštny deň. V kostoloch sa neslúži klasická sv. omša, množstvo častí z obradu je len dnes, čítania, na ktorých pochopenie potrebujeme celý život, a zároveň je tento deň niektorým ľahostajný. Tento deň asi v plnosti nepochopíme.

Evanjelium: Jn 18,1 – 19,42

 

Zamyslenie: Ježiš a učeníci, ktorým včera prejavil veľkú lásku a príklad poníženosti, v počte 12. Dnes v tom istom počte, pričom na záver zostal iba jeden. Ježiš a veľkňazi, odmietnutie, zháňanie krivého svedectva. Ježiš a Pilát, hľadanie pravdy, hľadanie riešenia, snaha prepustiť ho, vydanie ho. Ježiš a vojaci, ukrutné činy, neúcta. Ježiš a Židia, žiadanie smrti, krik, odsúdenie ísť na kríž. Ježiš a jeho blízki pod krížom, vernosť, bolesť, súcit, blízkosť. Ježiš a Jozef z Arimatey s Nikodémom, hrob, úcta, hodnotný olej. Koľko zaujímavých ľudí! Vidíme sa možno v niektorých. Len pri niekoľkých stretnutiach mohol Ježiš cítiť lásku. Snaha Piláta prepustiť ho, stretnutie s Máriou, dvoma ženami a vernosť Jána, úctivé pochovanie. Poznáme to a mnoho ďalšieho utrpenia, ktoré Ježiš zobral na kríž z LÁSKY! A on počas zajatia a aj celého utrpenia, kedy bol stále človekom i Bohom, on z lásky k nám vyšiel na Golgotu a do konca miloval. Dal nám všetko, čo mal: Matku, milosrdenstvo... A dokonca až tak si prežil utrpenie, že dokáže s nami súcítiť. Odovzdajme mu naše utrpenia a zoberme si, prijmime jeho lásku a jeho. On nám ju túži dať.

 

Plug and Pray: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

 

V akcii: Nájdime si čas na ticho s Ukrižovaným. Ak si popremýšľaš nad dnešným dňom i pašiami, zistíš oveľa viac o tom, čo pre nás urobil Ježiš.

 

Bonus: Môžeš sa modliť aj týmito slovami

 


 

 

 

Kika

19.04.2019 00:15