Boh je môj Otec

Boh je môj Otec

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš vyzýva, aby sme Boha nazývali Otcom a prijali ho ako láskavého Otecka, ktorý sa o nás stará vždy a v každom čase. Už nemusíme žiť v strese, strachu a beznádeji, ale môžeme žiť z milostí požehnania, ktoré nám dáva náš starostlivý Otecko.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

On pozná naše srdce a netreba mu nič vysvetľovať. Teší sa z nás vždy, bez ohľadu na náš výkon, lebo jeho lásku si nemôžeme zaslúžiť.

Svätý Pavol však v liste Rimanom  hovorí: „Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8,19). Svet potrebuje kresťanov, ktorí si budú istí svojou autoritou Božích synov a dcér a budú ju prinášať na svoje pracoviská, do našich rodín a škôl. Buďme synmi a dcérami, ktorí budú prinášať Otcovu lásku kdekoľvek sa nachádzame.

EvanjeliumMt 6, 7-15

Plug and Pray: Pane Ježišu, ďakujeme, že Ty si našou cestou k Otcovi. Ďakujeme Ti, že si sa rozhodol prísť na tento svet, aby si nám ukázal pravý obraz Otca. Pomôž nám uvedomovať si, kým sme, a zjavovať túto pravdu ľuďom okolo nás.

V akcii: Keď sa budeš dnes modliť, skús sa chvíľu rozprávať s Bohom ako s Otcom.

BonusSvedectvo Jakuba Krátkeho o tom, že sa Boh stará aj o veci, ktoré nemáme pod kontrolou

Monika

23.02.2021 00:00