Božia spravodlivosť

Božia spravodlivosť

Božia spravodlivosť je iná než tá ľudská, je výnimočná. Dnes nám Ježiš ponúka pohľad na 5. prikázanie z desatora, ktoré sa kedysi medzi Židmi chápalo úplne doslovne (čin vraždy). Ježiš dáva naň iný, trocha ,,prísnejší“ pohľad.

Evanjelium: Mt 5, 20-26

 

Zamyslenie: Nerobí to ale preto, že si užíva svoju moc a chce byť prísny, ale je to celé z lásky. Z lásky k nám i k našim blížnym. Tieto reakcie, ktoré vymenoval, sú občas prejavom našej ľudskej spravodlivosti. Niekto nás nahnevá, potom mu náhodou povieme niečo nepekné... A už sme trocha zamotaní. Ovocie takéhoto jednania isto nie je ovocím Ducha, ktoré nám daroval. Druhého častokrát sklameme, ublížime mu, nežijeme podľa Božieho plánu. Ale existuje dobrá správa, Boh nám dal riešenie. Je skvelé si to po prvé uvedomiť (už toto je úspech). Druhým krokom je neupadnúť nadlho do sebaľútosti, ale vyznať Pánovi hriech, odpustiť sebe, blížnemu a nechať si odpustiť. Takto prijmúc Otcovo odpustenie sa môžeme aspoň modliť za danú vec. Ak však vieme, že sme druhého zranili, nekonali správne, mali by sme sa mu ospravedlniť. Aj mne sa už stalo, že mi Duch Svätý pošepkal, že sa mám ospravedlniť a garantujem vám, že to prináša veľkú úrodu. Buďme otvorení na Jeho hlas, aby nám mohol pošepkať, kde všade musíme ešte vo vzťahoch niečo také vyriešiť. Nie kvôli Pánovi, ale kvôli nám i blížnym. Boh chce, aby sme žili vzťahy naplno. A nie, aby sme seba alebo druhých uzatvárali pred láskou a dobrom pre naše slabosti. Pretože niekedy sa aj naším ospravedlnením niečo v človeku zlomí. Boh túži milovať cez nás.

 

Plug and Pray: Nebeský Otec, daj nám svojho Ducha. Sme slabí, potrebujeme Ťa na to, aby sme mohli žiť naplno. Príď a vovádzaj nás do svojho života naplno, hoci to bude ťažké a bude nás to stáť obetu v zmene zmýšľania. Ďakujem Ti, že Ty to stonásobne viac odmeníš z lásky k nám. Amen!

 

V akcii: Pomodlím sa za náročný vzťah a poprosím Otca, aby ma naučil žiť život naplno a v láske v pravde.

 

Bonus: Neboj sa, len ver! 

 

 

 

Kika

15.03.2019 00:15