Cesta

Cesta

Evanjelium: Jn 11, 45-46

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil.

Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“

Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“

Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.

Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi.

Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“


Zamyslenie: Krátke evanjelium a môžeme tam vidieť jednoduchú myšlienku. Sú dve cesty. Cesta tých čo uverili a cesta tých, čo išli za farizejmi. Keď sa pozrieme na ovocie, tak ktorí z týchto dvoch majú pokoj vo svojom vnútri? A kedy cítime my pokoj? Keď sa podľa čoho alebo koho rozhodujeme? 


Plug and pray: Pane, ukáž mi cestu života, cestu pokoja po ktorej mám kráčať. 


V akcii: Keď sa budeš dnes pre niečo rozhodovať, zastav sa a počúvaj Božiu prítomnosť a zisťuj, čo ti prináša pokoj. 


Bonus:  https://www.youtube.com/watch?v=OY5nIUaFmyE


Danka 

 

Laura

08.04.2022 22:30