Chceš ozdravieť?

Chceš ozdravieť?

Na tomto evanjeliu ma vždy fascinuje, že Ježiš uzdravil chorého, hoci ho o to vôbec nežiadal.

Dokonca na otázku: Chceš ozdravieť? Chorý mú odpovedá svojimi prekážkami, kvôli ktorým nemohol byť doteraz uzdravený. Napriek tomu všetkému ho Ježiš uzdravil, pretože ho chcel uzdraviť.

Keby dnes za mnou prišiel Ježiš a spýtal sa ma: Chceš ozdravieť? Čo by som mu odpovedal? Uvedomujem si, že aj ja som chorý? Mám v srdci túžbu po Bohu a po jeho uzdravení?

Aj nás chce Ježiš uzdraviť. Stačí len za ním prísť s pokorným srdcom. Ježiš má po nás ešte väčšiu túžbu ako my po ňom. Veríme tomu, že aj dnes nás môže uzdraviť?

Evanjelium: Jn 5, 1-3. 5-16

Plug and Pray: Pane, ďakujem Ti za to, že ma uzdravuješ. Daj, mi pokorné srdce a tiež daj, nech mám stále väčšiu túžbu po Tebe a Tvojom uzdravení.

V akcii: Dovoľ aby Ťa dnes Ježiš uzdravil (v Eucharistii alebo vo sviatosti zmierenia) a potom buď za tento dar uzdravenia vďačný

Bonus: Ja túžim viac

Baška

24.03.2020 00:00