Dar od Otca

Dar od Otca

Proste, klopte a Otec vám dá dobré veci. Možno sa nám zdá, že to nefunguje, že Boh Otec má obsadené, nie je online, neotvára a nedáva, čo prosíme. Len sme zabudli, že náš Boh je Bohom prekvapení.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

On nám nechce dať len kúsok zo svojej dobroty. Túži nám dať najväčší dar, svoje požehnanie a milosrdenstvo. Viac, ako si vieme predstaviť, ako dokážeme uveriť. Chce nám pomôcť uskutočniť svoje sny, ktoré s nami má, naplniť svoj plán lásky, ktorý pre nás pripravil. Ba dokonca nám chce dať ešte viac, chce aj nás urobiť požehnaním pre iných. Aby sme boli ako náš Otec, ktorý dáva len samé dobré veci. Ak budeme prosiť o Jeho dary, nikdy nebude šetriť svojou štedrosťou a naplní náš život tým najlepším darom, sebou samým.

EvanjeliumMt 7, 7-12 

Plug and PrayOtče môj, Ty si Boh prekvapení! Aj keď často sa mi zdá, že prosím, a Ty nepočuješ, že klopem, a Ty tam nie si. Nedáš mi iba ten kúsok, ktorý chcem mať tu a teraz, pretože Ty dávaš oveľa viac. Chceš mi dať všetko a iba to najlepšie. Posilňuj moju dôveru a vytrvalosť prosiť o dary, ktoré mi chceš dať. Urob ma darom pre iných.

V akciiPokúsim sa byť darom pre iných, ozvem sa niekomu, kto je sám, alebo venujem kúsok času tomu, kto je pri mne najbližšie.

BonusChris Tomlin – Gifts from God

 

Katka

25.02.2021 00:00