Domov proroka

Domov proroka

Ježiš odišiel zo svojej vlasti, pretože „doma nikto nie je prorokom“.

Napriek tomu, že ho jeho rodáci poznali (zrejme ako obyčajného mladého tesára), že na vlastné oči videli, že kadiaľ chodil, dobre robil, uzdravoval, prinášal nádej a pokoj, napriek tomu doma nebol prorokom. Išiel inde a našiel tam vieru. Našiel úradníka, vzdelaného a bohatého človeka, ktorý sa – vidiac svoje umierajúce dieťa – obrátil naňho. V evanjeliu sa píše, že keď bol úradníkov syn uzdravený, uveril on i celý jeho dom. V skutočnosti úradník veril od začiatku. Neznámy potulný kazateľ sa stal jeho nádejou. Poslednou a jedinou. To viera ho priviedla k nemu. A Ježiš vidiac vieru neveriaceho úradníka, uzdravil dieťa a dal sa spoznať jeho domu. Ktorou z postáv tohto príbehu som ja?

Evanjelium: Jn 4,43-54

Plug and Pray:  Otče, často som ako Ježišovi rodáci. Na každom vidím chyby, nikto mi nie je dosť dobrý, všade vidím problémy a prekážky. Prosím, daj mi odvahu zbaviť sa tohto pohľadu na svet a ľudí. Daj mi vieru, pretože práve viera ma privádza bližšie k Tebe a k uzdraveniu.

V akcii: Zamyslím sa, kto v mojom okolí sa môže cítiť podobne ako Ježiš – že „doma nie je prorokom“. Niekto, kto je prehliadaný, koho názor nie je vypočutý, kto je považovaný za nepodstatného, za niekoho, kto neprináša nič dôležité, zásadné ani nové. Niekto, kto je ako šedá myška… Prejavím mu svoj záujem, vypočujem ho, opýtam sa ho na názor, povzbudím ho.

Bonus:

Mária

23.03.2020 00:00