Hľadajme vôľu toho, ktorý nás stvoril

Hľadajme vôľu toho, ktorý nás stvoril

Ježiš povedal „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ a Židia mali v sebe ešte väčší hnev. Ako to, že nazýva Boha svojím Otcom a robí sa mu rovným?

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Ježiš sa im snažil vysvetliť, že Syn nerobí nič sám od seba, ale robí len to, čo vidí u Otca. Ctime si Syna tak, ako si ctíme Otca, lebo nám ukazuje dobro a silnú lásku cez všetky Jeho činy, myšlienky a zázraky. Keď budeme počúvať Jeho slovo a veriť mu, budeme mať večný život.

Boh nás miluje a chce, aby sme robili to, čo má pre nás pripravené. My musíme byť otvorení a pripravení zmenám, ktoré nám On posiela.

Evanjelium: Jn 5, 17-30

Plug and pray: Pane, prosím Ťa o silu vždy si vybrať Tvoju vôľu. Daj, aby som neustále túžil po tom, čo máš pre mňa pripravené a zároveň prijímal to, čo je v Tvojich očiach dobré a správne. Ježišu, úplne sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!

V akcii: Snažme sa dnes aj my konať podľa Ježiša a Boha, nášho Nebeského Otca. Sústreďme sa na to, aké Božie cesty sa pred nami otvárajú a čo nám nimi chce ukázať.

Bonus: Na krídlach lásky

 

Dory

17.03.2021 00:00