Ja som, ktorý som

Ja som, ktorý som

Kto si ty?Od počiatku to, čo vám hovorím: „Ja som, ktorý som.“

Ježiš k nám hovorí stále. Pripomína nám to, na čo zabúdame. On je synom človeka, s ktorým je neustále Boh Otec a ktorý robí vždy to, čo sa páči Bohu. Kým som ja? Som Božím dieťaťom, ktoré si uvedomuje prítomnosť Boha Otca vo svojom živote a koná tak, aby sa mu to páčilo? Alebo som skôr večne túlajúci sa v myšlienkach a aktivitách, nemajúci čas na svojho Otca a rozhovor s Ním, neustále konajúci podľa svojej vôle s túžbou mať všetko pevne v rukách? Ježiš nám je najväčším a najlepším príkladom vzťahu s naším Bohom. Skúsme teda kráčať v Jeho šľapajach.

Plug and Pray: Otec! Ty nenecháš nikoho samého. Nauč ma, prosím, vždy konať tak, aby sa to v prvom rade páčilo Tebe. Daj, aby som sa pýtal najskôr Teba, kto som a hľadal u Teba odpovede na svoje otázky. Ježišu, Ty si môj Učiteľ. Príď a veď ma na tejto ceste dôvery v Otca.

V akcii: Dnes sa pokúsim konať v spojení s Bohom tak, aby sa mu to páčilo. Nebudem sa pýtať druhých, čo robiť a ako ďalej, ale svoje otázky predložím s dôverou svojmu Bohu Otcovi.

EvanjeliumJn 8, 21-30

Bonus: Jahve

Lucy

20.03.2018 00:00