Kým je pre mňa Boh?

Kým je pre mňa Boh?

Evanjelium: Mt7,7-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada?

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“

Zamyslenie: 

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ Ako prichádzam za Bohom? So strachom? S bázňou? Ako k niekomu, kto má všetko a ja chcem od neho len vyťažiť maximum? 

Prichádzam ako syn? Ako otrok? Sluha? Alebo len niekto, kto si netrúfa povedať, čo skutočne potrebuje, a pozbiera iba zvyšky po iných? Pre mňa je dnešné čítanie silné vyjadrenie všetkého, čo Boh vyjadruje voči mne: nádej, bezpečie, starostlivosť, bezhraničnú lásku, objatie, prijatie a neustálu prítomnosť. Boh ako Všemohúci a zároveň Krehký, ktorý čaká na mňa. Čaká, kedy sa na neho obrátim s túžbou po ňom samotnom.

Vytvára to vo mne otázku: za kým skutočne prichádzam a ako od neho odchádzam? Postoj srdca je veľmi dôležitý. Postojom sa môže prehĺbiť vzťah. A postojom sa môže vzťah aj zničiť.

 

Plug and Pray: 

Bože, prichádzam dnes za Tebou. Pomôž mi uvedomiť si a pochopiť, kým pre mňa v skutočnosti si. Pomôž mi vidieť túto pravdu v tvojom svetle. Pomôž mi ju prijať. Pomôž mi, aby som sa dnes s tebou odvážne rozprával o tom, kým chcem, aby si pre mňa bol.

 

V akcií: 

Počas dňa sa udeje veľa vecí, kde budem potrebovať prosiť o pomoc, budem potrebovať hľadať, budem potrebovať klopať. Vtedy sa zastavím, nájdem si chvíľku a uvedomím si, že v tom nie som sám, sa mám na koho obrátiť. A zároveň si uvedomím, že s tým všetkým prichádzam za niekým, kto ma veľmi miluje a túži byť pre mňa viac. Túži byť pre mňa Osobou. Túži byť pre mňa všetkým!

 

Bonus: Boh je automat na kávu! Ale bezmincový! https://www.youtube.com/watch?v=UtI-AIunNd0

 

Podcast:https://lnk.sk/wlmy

 

Angie

 

 


 

Laura

09.03.2022 20:09