Kým je pre mňa Syn človeka?

Kým je pre mňa Syn človeka?

Pri stretnutiach so známymi či s kamarátmi sa často pýtame – „Ako sa máš?“ „Čo máš nové?“ „Čím teraz žiješ?“ Odpovede na tieto otázky bývajú väčšinou krátke – „Dobre.“ „Bolo aj lepšie.“ „Nič.“ „Všetko po starom.“ Iba ak stretneme niekoho nám bližšieho, zvykneme sa mu možno viac zdôveriť.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Ježiš v dnešnom evanjeliu dáva svojim učeníkom náročnejšie otázku – ,,Za koho ma pokladáte vy?“ A dáva ju v tomto pôste i tebe. ,,Kým som ja pre teba? Rozprávková bytosť, človek, Pán, Kráľ, Mesiáš?“ Ježiš čaká od teba odpoveď. Nestačia slová, hoci sú dôležité. Náš život, skutky, postoje, názory v kolektíve hovoria, kým je pre mňa Ježiš. A my si to možno ani neuvedomujeme. I tento čas pôstu nás pozýva k tomu, aby sme v modlitbe spoznali, kým je pre nás Ježiš a v každodennom živote to aj preukazovali svojimi skutkami.

EvanjeliumMt 16, 13-19

Plug and Pray:

Pane Ježišu, ty si pre mňa Mesiášom, Synom živého Boha. Otváram ti v tomto milostivom čase pôstu svoje srdce a prijímam ťa za svojho Pána. Pomáhaj mi, aby som aj svojim životom prejavoval svoju vieru, a aby tí, ktorí ma stretávajú, videli vo mne teba.

V akcii:

V osobnej modlitbe sa s Pánom Ježišom porozprávam o tom, kým pre mňa je.

Bonus: Kto si ty

 

Ivana

22.02.2021 00:00