Láska Otca, ktorý je na nebesiach!

Láska Otca, ktorý je na nebesiach!

Na jednom námestí je vysoká stavba, na ktorú deti radi vylezú. Pozorovala som otca so svojím malým synom. Aj ten využil príležitosť vyliezť na vysokú stavbu.

Rýchlo sa vyštveral hore a bez toho, aby na okamih zaváhal, hodil sa otcovi do náruče. Otec stál pod stavbou s vystretou náručou a širokým úsmevom. Chytil synčeka, pritisol si ho k sebe a usmiali sa na seba. Chlapček v rýchlosti opakoval tento svoj kúsok ešte párkrát. Otec stál pod sochou s vystretými rukami, aby chytil syna, ktorý bez chvíle zaváhania skočil z výšky do otcovej náruče.  Pomyslela som si: Toto je dôvera! Dôvera otca, ktorý je tam a čaká, že syn skočí. A syna, ktorý verí, že otec ho chytí.

Náš Otec v nebi je vždy pripravený chytiť nás do svojej náruče. Čaká, kedy prídeme a nájdeme odvahu hľadať pomoc, oporu a ochranu v Jeho náručí. Náš Otec vidí, pozná, vie, kde sa nachádzame, s čím bojujeme, čo nás dnes čaká, ktoré stretnutia nás znepokojujú, z čoho máme obavy. Pozná, čo potrebujeme skôr, ako mu to povieme. Čaká na našu dôveru skočiť do Jeho otvorenej náruče. Otec, pripravený počúvať, postarať sa, odpúšťať, milovať. Pretože sme jeho deťmi.

Záleží na nás, či prídeme v dôvere, či uveríme v Otca, ktorý čaká s otvorenou náručou.

Evanjelium: Mt 6, 7 – 14

Plug and Pray: Otče môj, ktorý si na nebesiach, dnes prosím o väčšiu dôveru skočiť do Tvojej náruče. Pomôž mi dnes zatvoriť dvere a chvíľu s tebou prebrať to, čo nosím vo svojom srdci. Posilni dnes moju dôveru, že Ty si Otec, ktorý ma čaká s otvorenou náručou pripravený postarať sa o mňa. Amen.

V akcii: Poďakujem dnes za rodičov, za priateľov a tých, ktorí mi pomohli v živote v rôznych situáciách. Nájdem si čas na konci dňa a poďakujem aj nebeskému Otcovi za prežitý deň.

Bonus: Dopis od Boha

Katka P.

03.03.2020 00:00