Len Boh prinesie do nášho života správny poriadok

Len Boh prinesie do nášho života správny poriadok

Každý z nás minimálne raz v živote videl Božie pôsobenie, Božiu moc. Zúčastnili sme sa duchovnej obnovy, boli sme na Godzone, počuli sme rôzne svedectvá...

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

V takýchto chvíľach je nám pri Bohu dobre. Sme ochotní plniť Jeho vôľu a myslíme si, že aj vieme ako. Poznáme rôzne poučky, vypočuli sme si veľa prednášok, načítali sme si veľa dobrých článkov.

No zrazu príde chvíľa, keď čosi pokazíme a nedokážeme si odpustiť, keď ochorie niekto z našich blízkych, keď niekto, na kom nám záleží, nás opustí a my ostávame sami. V týchto situáciách sa všetko snažíme dať znova do poriadku, pokiaľ je to možné. Je to dobré, každý prirodzene každý túži po istej dokonalosti. Nevedome pri tomto však mnohí robíme tú istú chybu – snažíme sa to dať do poriadku vlastnými silami. Zrazu zabúdame na všetko, čo sme sa naučili o tom, aký je Boh dobrý a mocný. Myslíme si, že je slabý na to, aby vzal náš život do rúk a priniesol doň ten správny poriadok.

Nebojme sa ale znova prísť za ním a odovzdať mu „kormidlo nášho života“. Len on totiž vie priniesť poriadok.

Evanjelium: Jn 4, 43-54

Plug and Pray: Nebeský Ocko, odovzdávam Ti všetko ťažké v mojom živote. Mnohokrát som zakúsil, aký si ku mne dobrý, ako Ti na mne záleží. Dnes sa znova rozhodujem pre Teba. Vezmi všetko do svojich rúk, postaraj sa o mňa, lebo Ty vieš najlepšie, čo je pre mňa dôležité.

V akcii: Napíš si na lístoček konkrétne okolnosti a situácie, keď je tvoja viera malá, slabá. V modlitbe ich odovzdaj Bohu.

Bonus: Odovzdávam

 

Kika

15.03.2021 00:00