Milovať Boha je dôležitejšie než čokoľvek iné

Milovať Boha je dôležitejšie než čokoľvek iné

Aj deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie už vedia, ktoré prikázanie je najväčšie zo všetkých: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ a hneď za ním odrapotajú aj druhé: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

Milovať Boha celým srdcom znamená nedovoliť ostatným veciam či osobám, aby sa stali našimi bohmi, ale tiež nepovyšovať seba a svoj úsudok nad Božiu pravdu. No a prečo by sme to mali vlastne robiť? Ježiš nám dáva jasnú odpoveď: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán.“ On je len Jeden, On, ktorý nás stvoril a miluje nás, On, ktorý je láska sama, túži po kúsku lásky aj od nás. Pokiaľ mu teda túto Lásku opätujeme, naplní nás ňou až po okraj, a tak sa nám bude oveľa ľahšie plniť aj druhé prikázanie – milovať blížnych ako seba samých. Nakoniec, ako by to vyzeralo, keby sme sa necítili milovaní? Pokiaľ človek nedokáže milovať samého seba, nemôže potom ani dobre naplniť druhé prikázanie a milovať iných. Na druhej strane, ak by sme aj milovali seba a iných, robili samé dobré skutky, no nerobili by sme to z lásky k Bohu, nič by nám to neosožilo. Boh radšej príjme hriešnika, ktorý ho miluje, ako farizeja, ktorý si myslí, že Boha nepotrebuje. Neprekrúcajme teda Zákon, učme sa milovať Boha absolútne, nechajme sa ním naplniť a ostatné sa k tomu už pridá.  

Evanjelium: Mk 12, 28b – 34

Plug and Pray: Pane, dnešný deň Ti chcem ďakovať za Tvoju nesmiernu lásku a zároveň Ti ju túžim opätovať cez lásku k blížnym a drobné obety. Túžim Ťa milovať celým srdcom, buď mojou Prvou Láskou, očisti mi srdce od pochybných žiadostí a nesprávnych túžob a uč ma milovať Ťa nadovšetko.

V akcii: Daj dnes Bohu svoje ÁNO a miluj Ho prostredníctvom každého človeka, ktorého dnes stretneš, ale aj osobne, povedz mu, ako veľmi ho miluješ – prostriedok nechám na teba, či už to bude modlitba, omša, chvály alebo nejaká obeta.

Bonus: Prvá láska

ALex

20.03.2020 00:00