Najväčší inovátor

Najväčší inovátor

Mt 5, 17-19

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.

Zamyslenie: Keď sa objaví inovácia, tí, ktorým vyhovujú zabehnuté veci, sa cítia v ohrození. Veď čo ak príchodom nového, lepšieho, stratia to, na čo boli zvyknutí a prídu o zdanlivú istotu? Skutočná inovácia pritom znamená vylepšenie, aby to, čo sa používalo, v nových časoch slúžilo ešte lepšie. Najväčším inovátorom v dejinách bol práve Ježiš. Lebo cez seba priniesol niečo, vďaka čomu všetko funguje lepšie a správne, všetko sa obnoví a občerství. Ak sa však držíme starých vecí či útočíme na nové, odmietame lásku a tým aj obnovu svojho srdca. Odmietame skutočný život. Ak neprijmeme lásku, alebo ju nahradíme niečím iným, nakoniec môžeme stratiť aj tie naše zdanlivé istoty. Zmenou prikázania lásky podľa našich potrieb sami seba oberieme o možnosť zažívania tej skutočnej lásky.  


Plug and Pray: Pane, daj mi dnes silu, aby som si naplno uvedomil/a vo svojom živote pôsobenie lásky dodržiavaním prikázaní. Nech pre mňa nie sú brzdou, ale krídlami, ktoré mi umožnia zvestovať Tvoju dobrotu, a na konci pozemskej púte zoberú priamo do Tvojho náručia.  

V akcii: Dnes si vyberiem jedno z prikázaní a zamyslím sa, aký vplyv má jeho dodržiavanie na môj život. V akej situácii som ho pretvoril/a podľa svojich potrieb a obral/a sa o pokoj na duši? Bonus: Prikázania nie sú prekážkami, ktoré ťa brzdia, ale ochrannými zvodidlami.

 

Laura

14.03.2023 21:38