Návod na život

Návod na život

Ježiš nás učí, ako sa dostať do Jeho kráľovstva. Nemôžeme sa vyhovárať, že nevieme, čo máme robiť. Hovorí nám, že máme konať skutky lásky.

Evanjelium: Mt 25, 31-46

 

Zamyslenie: Hladným dať jesť, smädným piť, máme sa starať o ľudí, zaujímať sa o nich, vnímať ich život, radosti a trápenia, preukazovať im lásku a blízkosť. Boh od nás nechce nič, čo by bolo nad naše sily a možnosti. Verí, že Ho budeme nasledovať z lásky a že budeme chodiť po svete s otvorenými očami, vidieť, počúvať a vnímať ľudí okolo seba a slúžiť im tak, ako by sme slúžili Jemu.

Ako by si sa správal u vás doma, keby za stolom sedel Ježiš?

Ako by si babke podal pohár vody, keby to bol Ježiš?

Ako by si uvoľnil miesto v autobuse, keby ho potreboval Ježiš?

Ako by si si plnil pracovné či školské povinnosti, keby bol Ježiš tvojím šéfom či učiteľom?

Ako by si pomohol hendikepovanému, keby to bol Ježiš?

Ako by si sa rozhodoval v občianskom živote (napríklad vo voľbách), keby Ježiš žil v súčasnosti na Slovensku?

On sám nás volá, aby sme svoje kresťanstvo žili takto radikálne. Aby sme svetu preukazovali milosrdenstvo a lásku. Možno sa tým náš život bude veľmi odlišovať od štandardov tohto sveta, ale bude sa približovať k Božiemu kráľovstvu. A skutkami lásky ho môžeme budovať i tu, vo svete. Každý dobrý skutok sa ráta a v každom človeku reálne slúžime živému Bohu.

 

Plug and Pray: Pane, daj mi srdce plné lásky a milosrdenstva. Nauč ma vidieť v ľuďoch Teba. Daj mi silu konať malé, skryté a naoko nepodstatné skutky s láskou. Viem, že sa asi nedočkám ocenenia, uznania a možno ani poďakovania, ale chcem robiť dobro z lásky k Tebe. Chcem Ti robiť radosť a s Tvojou pomocou robiť svet lepším a krajším.

 

V akcii: Aktívne vyhľadávaj príležitosti na službu ľuďom. Pomáhaj im, rob malé gestá lásky, usmej sa, daj prednosť, poslúž, pomôž. I to najmenšie gesto či dobrý čin sú skutkom lásky voči Bohu. On Ťa vidí a stojí pri Tebe. Nemá iné ruky, iba Tvoje. Staň sa Jeho nástrojom v konkrétnych situáciách Tvojho života.

 

Bonus: Zvedený Pánom 

 

 

 

 

 

Mária

11.03.2019 00:15