Nechám sa milovať?

Nechám sa milovať?

Veru, veru, hovorím vám: ,,Jeden z vás ma zradí.” (Jn 13, 21) Pri tejto vete v úvode dnešného evanjelia som si hneď položila otázku: ,,Ježišu, neboli predsa zradcovia dvaja?“ Zradil nielen Judáš, ale aj Peter. Tá istá situácia ale iný následok. Kde bol rozdiel?

Evanjelium: Jn 13, 21-33. 36-38

 

Zamyslenie: V prijatí milosrdenstva. Aj Peter, aj Judáš sa obesili: Judáš na strome a Peter Ježišovi okolo krku. Peter sa nenechal premôcť Nepriateľom, ktorý mu chcel ukradnúť dušu. Uvedomil si svoju ničotu a biedu a úplne sa nechal premôcť Láskou. A tak sa zradca pod vplyvom milosti a lásky stáva hlavou Cirkvi. Čo teda môže Boh premeniť pod vplyvom milosti a lásky v tvojom živote? Možno chce, aby si odpustil človeku, ktorý ťa zradil. A možno chce obnoviť tvoje srdce tým, že z neho odstráni starý hnev a zatrpknutosť. Možno chce posilniť tvoju vieru alebo ti nanovo prejaviť, ako ťa miluje. Nikdy nepodceňuj Božiu túžbu premeniť a obnoviť to, čo v tvojom živote vyzerá staré a zatuchnuté.

 

Plug and Pray: Zamiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu (Ž 51, 3).

 

V akcii: Čo môže Boh premeniť pod vplyvom milosti a lásky v tvojom živote? Premysli a odovzdaj Mu to v dôvernej modlitbe.

 

Bonus: Chcem sa nechať milovať

 

 

 

Naty

16.04.2019 00:15