Nechať sa dotknúť Slovom

Nechať sa dotknúť Slovom

Evanjelium: Jn 5, 17 – 30

Ježiš povedal Židom: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.

Ježiš im vravel: „Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali.

Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce.

A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka.

Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.

Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“

 

Zamyslenie: Syn nemôže robiť nič iné, ako videl Otca.“ „Nehľadá svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ho poslal.“ A čo my? Môžeme povedať, že veríme v Ježiša Krista a v toho, ktorý ho poslal. Prechádzame zo smrti do života. Vstupujeme do spoločenstva milujúceho Boha. Nechávame sa ním oživovať? Je to náročné, pretože nás vyzýva rozširovať si srdcia a to stojí rozhodnutia v každom okamihu: chcem žiť pre seba alebo pre Krista, ktorého môžem stretnúť práve v tom človeku, ktorý mi je tak odpudivý (a pritom možno len chce byť milovaný). Nie sme ako mŕtvi, ktorí sa nesnažia zachytiť jeho hlas? Pravda, už teraz pri čítaní sv. Písma sa môžeme doslova dotknúť jeho slov; ale dotýkajú sa aj oni nás? Nechávame sa milovať Otcom a všímame si, čo robí? (Podľa vzoru Krista – Jn 5, 28) Lebo my sami od seba nevieme urobiť nič dobré. Spolupracujme teda s Božou milosťou a učme sa byť citliví na otázku: „Čo by si robil, Ježiš?“

Plug and pray: Bože Otče, ty si ten, ktorý si sa zľutoval nado mnou a privádzaš  ma k prameňom vôd. Dáš mi dnes svojho Ducha, aby bolo ľahšie počas dňa vidieť tvoje skutky a počuť tvoj hlas, prosím? Veď ma dobre poznáš a vieš, že hoci teraz túžim prežiť deň s tebou, často potom na teba zabúdam.

V akcii: V škole je ten jeden spolužiak od ktorého sa bočí, že? Choď a aspoň ho pozdrav, všimni si ho. V práci, keď čas beží naopak, čo by robil Ježiš? Všimni si, ak si šofér na hlavnej ceste, to auto, ktoré na vedľajšej už čaká dobrých 10 minút a nik ho nepustí...Buďme dnes pozorní na pozvanie k láske.

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=Gj1zYbfJ-Ek 

Podcast:https://lnk.sk/uw48

Peťa

 

Laura

29.03.2022 21:27