On žije aj v Tebe!

On žije aj v Tebe!

Ján videl a uveril. Zaujímavé, že v tú chvíľu Krista nevidel. No stačilo, že videl odvalený kameň, položené plachty a šatku. Spomenul si vtedy na Ježišovo Slovo, že po troch dňoch vstane z mŕtvych.

My Ježiša fyzickými očami nevidíme. Očami viery Ho však môžeme uzrieť vo sviatostiach a v Božom Slove. Boh nám dáva oči viery, vždy keď máme v srdci túžbu prísť za Ním. Pred neho však môžeme predstúpiť len s prázdnymi rukami, uvedomujúc si, že sme úbohé nič, ako hovorieval svätá Terezka. Ak sa pred Ním takto v pokore skloníme, uvidíme aj my a uveríme, hoci Krista nevidíme. Podstatou viery totiž nie je Krista vidieť, ale uveriť, že On žije. On žije medzi nami, s nami a v nás.

Evanjelium: Jn 20, 1-9

Plug and pray: Pane, ďakujem Ti, že Ty si vpísal do môjho srdca túžbu po Tebe. Daj, aby som sa každý deň skrze túto túžbu približoval k Tebe. Daj mi prosím silu veriť Ti, hoci Ťa nevidím. Daj mi prosím oči viery, ktorými uzriem aj v dnešný deň Tvoju svätú tvár. Ďakujem , že Ty si navždy so mnou. Ďakujem Ti, že Ty žiješ aj vo mne, hoci som slabý a hriešny. Ty mi však všetko odpúšťaš, obmývaš moje hriechy svojou predrahou krvou a ja môžem byť uzdravený skrze Tvoje rany. Amen.

V akcii: Nájdi si dnes chvíľku času na Pána. Zaži aj v dnešný deň silu Jeho uzdravujúcej Prítomnosti. Jeho ranami môžeš byť dnes uzdravený a žiť život v radosti.

Bonus: Prichádzam

 

Baška

04.04.2021 00:00