Pravá pokora

Pravá pokora

Ježiš nám dnes vysvetľuje, čo to znamená pravá pokora. Možno máme niekedy postoj farizeja. Máme pocit, že sme sa snáď vlastnými silami stali „tými lepšími“. Touto falošnou pokorou si zatvárame srdce pred požehnaním, ale najmä pred odpustením, ktoré každý z nás potrebuje.

Mýtnikovo srdce bolo otvorené pre odpustenie, pretože bolo naozaj pokorné. A pokora, to je pravda o sebe. Srdcu, ktoré si je vedomé svojich chýb, Pán s radosťou odpúšťa, dvíha ho a napĺňa ho milosťou. Nezabúdajme, že len z Božej milosti sme sa stali učeníkmi jeho Slova. Podľa miery, ako s Jeho milosťou spolupracujeme, pôsobí v našich životoch. Otvorme sa jej dnes naplno.

Plug and Pray: Pane, ďakujem, že si si ma vyvolil, že otváraš oči môjho srdca a dávaš mi milosť vidieť sa v pravde. Ďakujem Ti za milosť svätej spovede a za Tvoje láskavé odpustenie. Prosím Ťa, aby som sa nikdy nepovyšoval a po každom páde túžil znova zakúsiť Tvoje odpustenie. Amen.

V akcii: Všimni si dnes niekoho, kto ťa prevyšuje v pokore a poďakuj zaňho Pánovi. Poďakuj za to, že sú medzi nami ľudia, od ktorých sa môžeme učiť pokore. Z vďačnosti urob aj ty nejaký (nenápadný) skutok pokory.

EvanjeliumLk 18, 9-14

BonusČo to znamená myslieť pokorne? 

Alžbetka

10.03.2018 00:00