Pravé Svetlo prišlo na svet

Pravé Svetlo prišlo na svet

Na počiatku Boh stvoril svet z lásky. Ľudia radšej milovali tmu ako svetlo. Ľudia radšej žili v lži ako vo svetle pravdy.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Boh do tejto tmy hriechu poslal Syna z bezhraničnej lásky, aby svetlo pravdy prežiarilo každú temnotu lži. Ľudia museli padnúť až na dno, aby ich Niekto dvihol a priviedol k večnej radosti.

Boh poslal z Lásky svojho Syna aj za Teba, aby si zo smrti a tmy hriechu vošiel do svetla pravdy. Boh Ti túži svietiť na cestu, aby si neblúdil v tme hriechu. Túžiš po tom však aj Ty? Kráčaš vo svetle pravdy alebo žiješ v tme hriechu?

Evanjelium: Jn 3, 14-21

Plug and pray: Nekonečný Bože, ďakujem Ti, že Ty si z Lásky poslal na zem svetlo, svojho Syna, aby som mohol žiť vo svetle. Tvoje Slovo je svetlom na mojich cestách. Veď ma vždy po ceste Pravdy, ktorou si Ty sám. Amen.

V akcii: Urob si dnes podrobné spytovanie svedomia a pýtaj sa Boha v modlitbe, aby ti ukázal pravdu o tebe samom. Dovoľ, aby svetlo Jeho Lásky prežiarilo všetku temnotu, ktorá vládne v tebe.

Bonus: Svieť svetlo v tmách

 

Baška

14.03.2021 00:00